Globe icon

EN

#PLACEHOLDER Aass logo
Gode stunder bakgrunnsbilde

Bærekraft

I Aass Bryggeri jobber vi hver dag med bærekraft for å skape økonomisk vekst og en grønnere fremtid. I vår bærekraftstrategi har vi satt oss klare mål for hva vi skal jobbe mot og oppnå innen 2025. Gjennom dette arbeidet skal vi i Aass Bryggeri bidrar med det vi kan for å nå FNs målsetninger om bærekraftig utvikling.

Selv i et moderne bryggeri, er det fortsatt mye håndverk i å brygge og tappe øl med høy og god kvalitet. Et fortrinn med å være et norskeid bryggeri, som fortsatt står støtt på lokasjonen det ble etablert, er at vi kan garantere at våre produkter er brygget og tappet i Norge, at vi skaper arbeidsplasser lokalt og nasjonalt og at verdiene vi genererer blir i Norge og bidrar til samfunnet.

I vårt sirkulære kretsløp er vi opptatt av å redusere bruken av ressurser som råvarer og energi og holde ressursene i omløp så lenge som mulig. Her kan du lese mer om vårt bærekraftfokus innenfor de ulike kategoriene.

 Last ned bærekraftsrapporten 2022 her

 Last ned bærekraftsrapporten 2021 her 

 Last ned bærekraftsrapporten 2020 her 

Kortbilde

Vann

Les mer
Kortbilde

Emballasje

Les mer
Kortbilde

Plast

Les mer
Kortbilde

Energi

Les mer
Kortbilde

Transport

Les mer
Kortbilde

Råvarer

Les mer
Kortbilde

Kvalitet og kontroll

Les mer
Kortbilde

Samarbeid med landbruket

Les mer