Globe icon

EN

#PLACEHOLDER Aass logo
Gode stunder bakgrunnsbilde

Generasjoner

I dag ledes Norges eldste bryggeri av Paul Lauritz Aass sitt tippoldebarn Christian August Knudsen Aass. Her kan du lese om hvordan fem generasjoner i familien har satt sitt preg på bryggeriet opp igjennom historien.

bilde

POUL LAURITZ AASS – 1. GENERASJON

Poul Lauritz Aass fra Skotselv i Øvre Eiker reiste knapt 16 år gammel til Drammen for å søke lykken. Poul Lauritz kom med to tomme hender, men med dyktighet og arbeidslyst. Etter en tid i lære og fullført handelsskole, kjøpte han i kompaniskap med H.F Gjessing eiendommen som i dag er Aass bryggeri i 1860. Bryggeriet var startet i 1834 av Ole Pehrson og solgt videre til Halvor Ellingsen i 1842. Foruten å drive bryggeri ble det drevet utstrakt handel med husholdningsvarer som ble fraktet med skip til Drammen. Paul Lauritz overtok eiendommen i sin helhet etter bybrannen i 1866 og drev bryggeriet videre. Ved sin død i 1904 hadde han bygget opp en betydelig bryggerivirksomhet med kapasitet på 7000 liter i timen. AS P. LTZ Aass ble opprettet og aksjene fordelt mellom arvingene etter hans død for at bedriften skulle forbli i familiens eie.

Bildet viser Poul Lauritz Aass i midten mellom Joh. Rief (tv.) og Gustav Wriedt (th.), eierne av siste konkurrerende bryggeri i Drammen. De ble kjøpt opp av Aass etter krigen.

bilde

JENS LANDMARK AASS – 2. GENERASJON

Jens Landmark Aass (f. 1872) overtok driften av bryggeriet etter sin far. Han var utdannet brygger i Tyskland og jobbet en periode for Dahls bryggeri før han vendte tilbake til Drammen. Landmark Aass var opptatt av å modernisere bryggeriet og anskaffet virksomheten en rekke maskiner som effektiviserte driften. I 1915 passerte bryggeriet 1 million liter. I 1918 ble de første bilene anskaffet for distribusjon av varer. Frem til da hadde hest og kjerre lokalt, og båt regionalt, vært transportmidlene til rådighet.  Landmark Aass anskaffer i 1934 også en naboeiendom som vi i dag kjenner som Gildehallen. Ved sin død i 1942 overlot Landmark Aass en bedrift som hadde gått fra manuelle bryggeprosesser til en moderne industribedrift.

Bildet viser bryggeriarbeidere i ca. 1941.

bilde

DETLEV JOHN SCHMIDT AASS – 3. GENERASJON

Detlev John Schmidt Aass (f. 1903) overtok driften av bryggeriet etter sin far. Schmidt Aass var utdannet brygger fra Danmark og Tyskland. Han jobbet en periode som bryggerimester for Tou Bryggeri i Stavanger inntil han vendte tilbake til Drammen for å overta driften av Aass Bryggeri. Starten ble tung for tredje generasjon, som overtok driften under andre verdenskrig. Det var mangel på råvarer og ølet måtte tynnes og rasjoneres. Likevel ble ølets kvalitet holdt på et høyt nivå. I 1957 begynte bryggeriet med distribusjon av Coca Cola og etterhvert også tapping på lisens. Under Schmidt Aass kom også reklameforbudet i 1974 og 1975. Inntil dette tidspunktet kunne øl markedsføres som andre handelsvarer. Etter 42 års tjeneste gikk han av i 1979 for å overlate bryggeriet til 4. generasjon. Han går bort i 1993.

Bildet viser ansatte på bryggeriet etter krigen. Den lille gutten i vitt er Terje Aass i fanget til sin far. Til høyre for de, Detlevs’s bror.

bilde

TERJE AASS – 4. GENERASJON

Terje Aass er yngste sønn av Detlev. Han er utdannet siviløkonom ved universitetet i Mannheim. Han startet som markedssjef i 1974 og overtok virksomheten etter sin far i 1979. Under Terjes ledelse ekspanderer bryggeriet både sine markedsandeler og sin bygningsmasse. På tross av skarp konkurranse og stadige økninger i avgifter, satses det på både eksport og nye produksjonslinjer i perioden med Terje som direktør. I tillegg engasjerer Terje seg for å få retten til merkenavnet Lundetangen, noe han da også får gjennom dom i høyesterett i 1999. Han engasjerer seg sterkt for øl som kulturbærer og trekker helsemyndighetene helt til høyesterett for å få lov til å fortelle om øl til mat.  I 2000 opphører avtalen om tapping av Coca Cola etter 43 år, men bryggeriet fortsetter med sin mineralvannsvirksomhet. Terje overlot i 2013 ledelsen av virksomheten til 5. generasjon, Christian August Knudsen Aass, etter 34 år som direktør. Han fortsatte likevel sitt arbeid for å fremme øl og kultur ved Aass Bryggeri blant annet ved bryggeriets siste tilvekst, mikrobryggeriet.

Bildet viser Terje Aass, med broren Paul Lauritz Aass til høyre. Bildet er tatt i 1983 i forbindelse med at Aass Bockøl gikk til topp i en øltest arrangert av New York Post. Paul Lauritz var ansvarlig for brenselsvirksomheten til Aass.

bilde

CHRISTIAN AUGUST KNUDSEN AASS – 5. GENERASJON

Christian August Knudsen Aass tiltrådte stillingen som adm.dir. i mars 2013 etter å ha vært ansvarlig for eiendomsprosjekter i A/S P. Ltz. Aass siden 2006 og videre fortsatt som teknisk sjef. Før Christian startet i Aass Bryggeri var han innom bankbransjen og startet flere virksomheter som gründer. Fra start av har Christian ført bryggeriet i en mer bærekraftig retning. I 2013 gikk bryggeriet bort fra plastflasker som emballasje og satset betydelig mer målrettet mot aluminiums boks som fremtidens emballasje. I tillegg ble brygghuset fra 1974 erstattet med et topp moderne og mer energieffektivt Steinecker brygghus i 2015. Dampkjelen som tidligere gikk på olje, går i dag på gass og strøm. Aass bryggeri har også siden generasjonsskiftet jobbet iherdig å bli en foretrukket aktør innen øl med bred distribusjon over hele landet i dagligvaren og en betydelig regional aktør i utelivet.