Globe icon

EN

#PLACEHOLDER Aass logo
Gode stunder bakgrunnsbilde

Samfunnstøtte

Aass Bryggeri hjelper utvalgte lokale organisasjoner. For å støtte organisasjoner er det viktig for oss at de er underlagt kontroll slik at mest mulig av støtten går tilbake til de som trenger det. Vi støtter også en del tiltak i løpet av et år med alkoholfrie produkter.

Bilde

Kirkens Bymisjon Drammen

Et lyspunkt i en krevende hverdag 

Kirkens bymisjon Drammen er en del av stiftelsen Kirkens Bymisjon som drifter tilbud til vanskeligstilte. Vi i Aass Bryggeri støtter dette viktige arbeidet med både pengestøtte og varer. 

Kirkens Bymisjon Drammen har en rekke ulike tiltak i Drammen. De har egen ungdomsklubb, hjelper til med boliger, driver jobbtrening, driver bruktbutikk i tillegg til en rekke andre aktiviteter av humanitær karakter. Bymisjonen er også et trygt møtested for rusfrie og rusavhengige som har behov for et måltid. 

Ved å støtte opp under arbeidet, kan vi bidra til at Kirkens Bymisjon Drammen gjør byen til et litt bedre sted – for oss alle. 

 

Les mer om det viktige arbeidet Kirkens Bymisjon utfører her:

 

Kirkens Bymisjon Drammen

Bilde

Rett Fram Opplevelser

Rett Fram Opplevelser er en frivillig organisasjon som jobber for at alle barn og unge skal få delta i sosiale fellesskapet. Vi i Aass bryggeri støtter dette viktige arbeidet med sponsormidler. 

Det er ikke alle barn som kan velge hverdagen sin. For noen er det alvorlig sykdom som setter en brems på hva barna kan være med på. For andre handler det om at familien har en vanskelig økonomi som gjør at mye må prioriteres bort.  

Det fører til at mange barn opplever barndommen sin som uverdig. Mange reiser aldri på ferie, de får ikke være aktive i idrett og for mange er det så utfordrende hjemme at det er mangel på klær og varme måltider. Rett Fram Opplevelser jobber for å kunne gi opplevelser og minner for livet til de som trenger det aller mest. 

I motsetning til de fleste andre organisasjoner er det ingen behovsprøving hos organisasjonen. Rett fram opplevelser har full tiltro til foreldrene som tar kontakt har behov for den hjelpen de ber om. 

Alle barn og unge som holdes utenfor det sosiale felleskapet – uansett grunn – er velkommen hos Rett Fram Opplevelser. 

Les mer om det viktige arbeidet Rett Fram Opplevelser utfører her:

 

Rett Fram opplevelser