Globe icon

EN

#PLACEHOLDER Aass logo
Gode stunder bakgrunnsbilde

Råvarer

Essensielt for et hvert brygg

Gode råvarer er grunnlaget for et godt brygg, derfor er vi opptatt av alt alle våre råvarer holder utsøkt kvalitet.

Aass Bryggeri produserer i hovedsak øl. Råvarene vi bruker er naturprodukter.

For å brygge øl bruker vi vann, humle, malt og gjær. En øl består av ca. 97 % vann. Vannet vi benytter er rent friskt vann fra den lokale vannkilden Glitre. Det kommer kortreist i rør rett til fabrikken.

Malt og humle kjøpes inn i hovedsak fra de nordiske landene og nasjoner i Nord-Europa. Det skyldes at det er lite tilgang i Norge på råvarer og prosessert malt til brygging. Maltet mottas med tankbiler og blåses inn til maltsiloer for å unngå at maltet blir fuktig som kan gi mugg. Fra siloene fylles ulike maltsorter i meskekaret og blandes med vann for å starte brygging. Ett brygg kan inneholde over 10 tonn malt.

Aass har en egen gjærstamme som oppbevares i et eget gjærhøstingsanlegg og
benyttes i flere generasjoner på opptil 20 forskjellige brygg. Gjæren er med på å gjøre vårt øl unikt. Gjæren leveres i reagensrør og dyrkes frem til riktig antall før den brukes til ølbrygging.

I vårt sirkulære kretsløp er vi opptatt av å redusere bruken av ressurser som råvarer og energi og holde ressursene i omløp så lenge som mulig. Her kan du lese mer om vårt bærekraftfokus.

Kortbilde

Ølbrygging

Les mer
Kortlogo

Besøk AASS

Omvisning med ølsmaking

Book her