Globe icon

EN

#PLACEHOLDER Aass logo
Header bilde

Transport

Å ha et så lite miljøavtrykk på transport som mulig er viktig for oss. Derfor samarbeider vi med grossistene slik at våre produkter samkjøres med andre leverandørers produkter til butikker og utesteder. Det bidrar til færre lastebiler med lav fyllingsgrad på veien.

Samkjøringen gjør at våre kunder får bedre kontroll på vareleveringer og får varemiksen de trenger på en og samme lastebil.

I dag er det dagligvarekjedene som foretar varefremming i butikk. Det bidrar til at våre kunder får koordinert varelevering og vareplassering slik at de unngår tomme hyller. Det gir færre butikkbesøk for oss og færre biler på veiene. Vi kan da konsentrere oss om å ha systemer som er tilpasset verdikjeden og planlegge produksjon i forhold til etterspørsel. Det sikrer en leveringsgrad på 98% og eliminerer ekstrakjøringer.

God planlegging hindrer svinn
Planlegging av riktig volum til sesonger og kampanjer er også viktig for å unngå retur av varer til bryggeriet. Det setter krav til at vi har riktig sortiment i vår portefølje og fjerner produkter med lav rullering for å unngå datoproblematikk og svinn i verdikjeden.

I 2021 tømte vi ut 1,0% av produsert mengde vare, som er en nedgang på 14%. Det kan være sesongprodukter som kommer i retur fra butikker og utesteder eller for store varebeholdninger på eget lager. For å senke volum på varer som må tømmes ut, selges varer til sekundære kanaler. I tillegg deles alkoholfrie varer ut til veldedige formål.

Våre bærekraftsmål for transport:

  • 100% av varelevering med forbrukeremballasje via grossister
  • 98% leveringsgrad av etterspurt vare
  • Redusere retur av varer med 90% innen 2025
bilde
Kortbilde

Energi

Les mer
Kortbilde

Samarbeid med landbruket

Les mer
Kortbilde

Vann

Les mer
Kortbilde

Emballasje

Les mer
Kortbilde

Plast

Les mer
Kortbilde

Råvarer

Les mer
Kortbilde

Kvalitet og kontroll

Les mer