Globe icon

EN

#PLACEHOLDER Aass logo
Header bilde

Sponsorskjema

Aass Bryggeri ønsker å formidle våre verdier gjennom ulike samarbeidsavtaler med partnere innen idrett, kultur og humanitære/miljø organisasjoner lokalt. Vi ønsker å skape gode stunder med opplevelser og aktivitet, samt bidra til å bedre forhold sosialt og for miljøet.

 

Vi mottar mange gode henvendelser angående sponsorsamarbeid og sponsing av produkter. I vår sponsorstrategi har vi inngått flere langsiktige avtaler og vi inngår i mindre grad nye sponsoravtaler.

Søke om sponsormidler

For å søke om sponsmidler må det passe til våre kriterier innen idrett, kultur og sosialt-/miljøansvar. Søknaden må sendes minimum 2 måneder i forkant av ønsket avtale. For produkter er det en forutsetning at du kan hente selv ved vårt bryggeriutsalg. Søknaden må inneholde informasjon om din organisasjon og hvordan det passer til Aass kriterier, organisasjonsnummer/medlem av innsamlingskontrollen, bakgrunnsinformasjon, kostnader og tidsrom.

SponsorskjemaOrganisasjonKontaktpersonSøknaden gjelderSøknaden gjelder