Globe icon

EN

#PLACEHOLDER Aass logo
Header bilde

Brygget og tappet i Norge

Aass Bryggeri merker produktene med symbolet «Brygget og tappet i Norge». En garanti for at ølet er brygget og tappet i Norge.

bilde

Aass Bryggeri er et helnorsk selskap, familieeid og med kun et bryggeri i Drammen. Alt øl brygges her. Da vet du som kunde at:

  • Ølet ikke er transportert over lange avstander for å komme til din butikk eller ditt lokale serveringssted
  • Du støtter norsk arbeidsliv med de spillereglene som gjelder i trepartssamarbeidet
  • Produktene produseres med norske standarder for kvalitet og kontroll. Det gjelder sporbarhet av råvarer, prosedyrer for produksjon av næringsmidler og informasjon ut til deg som forbruker.
  • Det betales norske skatter og avgifter.
  • De norske kravene til miljøpåvirkning og utslipp gjelder. Produktene produseres med norsk vann fra vannverk som igjen gjør at det kan investeres i vannforsyning til innbyggerne i Norge. Strømmen kommer fra norske kraftleverandører som i all hovedsak benytter fornybare kilder.
bilde