Globe icon

EN

#PLACEHOLDER Aass logo
Header bilde

190 år med gode stunder - Starten 1834-1904

Ole Pehrson startet Aass Bryggeri på nedre sund i 1834. Siden tok Halvor Ellingsen over før Poul Lauritz Aass kjøpte bryggeriet sammen med H.C. Gjessing i 1861. Poul Lauritz Aass drev det siden videre alene fra 1864-1904.

Starten - 1834-1904

Norsk bryggeriindustri er gammel. Man regner faktisk med at den er omtrent 5000 år gammel. I Drammen så handlet man med øl lang tilbake i tid, men den første konkurransen fikk man fra Oslo i 1820-årene.

Drammen kommune ble grunnlagt i 1811, og til en hver god kommune hører det også med en bryggerivirksomhet. Faktisk sier 4. generasjon Terje Aass i dag at en hver by med respekt for seg selv bør ha et bryggeri og et eliteserielag i fotball. Sistnevnte var nok ikke så nøye på starten av 1800-tallet.

Ole Pehrson og Halvor Ellingsen

Den første vi kjenner til at startet bryggerivirksomhet i Drammen var Ole Pehrson.
Ole Pehrson var en høker, eller en gründer som man ville sagt i dag. Han etablerte det første bryggeriet på Nedre Sund i Drammen, der bryggeriet fortsatt ligger i dag. Her etablerte han både et bryggeri, et bakeri, en maltfabrikk og en provisjonshandel. 

Ole Pehrson drev aktivt, men har var vel det vi i dag ville kalt et mikrobryggeri. Han ønsket imidlertid å kjøpe seg opp til å bli et større bryggeri, og kjøpte et bryggeri på den andre siden av elven. I 1842 fant Ole Pehrson ut at det ble for tøft å drive videre og solgte bryggeriet videre til Halvor Ellingsen.

Halvor Ellingsen drev bryggeriet frem til sin død i 1859. Konen til Halvor Ellingsen ønsket å selge bryggeriet videre, det passet da bra at en driftig kar fra Skotselv var på jakt etter noe å gjøre.

bilde

Poul Lauritz Aass - 1834-1904

Poul Lauritz Aass kom fra Skotselv. Familien hans var bønder, og faren hans Peder Larsen Aass var kirkesanger og omreisende lærer.

Poul Laurtiz begynte tidlig å arbeide og startet sin yrkeskarriere på Hassel Jernverk, og fikk med seg gode attester når han ønske seg videre ut i livet. I 1852 da han var 16 år flyttet han til Drammen. Her ville han lære med om bokførsel, handel, om malt og korn med mer. Han fikk blant annet også gå i lære hos sin onkel i Oslo, og slik bygget han langsomt opp sin kompetanse og etter hvert bryggeriet.

Poul Lauritz Aass var en svært avholdt mann og borger i Drammen. Han hadde mange venner og bekjente, og var faktisk ordfører i en kort periode mellom 1895-1896.

Kompaniskapet med H.C. Gjessing

Da Halvor Ellingsens kone skulle selge bryggeriet etter hans død i 1859 var det tidlig ønske fra Poul Lauritz Aass om å kjøpe bryggeriet.
Han hadde imidlertid ikke midlene til å kjøpe bryggeriet selv og var avhengig av en kompanjong.

I 1861 kjøpte Poul Lauritz Aass bryggeriet sammen med H.C. Gjessing. H.C. Gjessing var det man i dag ville kalt en "sleeping partner", som var mer interessert i andeler i skip og finansielle transaksjoner, mens Poul Lauritz Aass var en mer operativ leder av bryggeriet.

Poul Lauritz var selv ingen brygger, til det hadde han hjelp fra ansatte ved bryggeriet, men han var en gründer og forretningsmann.
H.C. Gjessing var med i eierskapet frem til den store bybrannen i 1866.
Man kom raskt i gang igjen med skipshandel, men bryggeriet ble satt ut av drift en stund. 

I etterkant av den store bybrannen ble H.C. Gjessing og Poul Lauritz Aass enige om å gå hver til sitt, og 19. januar 1867 ble de signert sluttdokumenter. 

bilde

Nesten salg av bryggeriet i 1888

I 1888 fikk Poul Lauritz Aass en henvendelse fra et engelsk konsortium. Poul Lauritz reflekterte positivt på henvendelsen, og fikk fullmakt til å inngå forhandlinger med konsortiet.

I forhandlingen stilte Poul Lauritz tydelige krav, både for bryggeriet med tanke på pris og sin egen posisjon ved et eventuelt oppkjøp. Konsortiet syntes kravene var noe høye og det hele døde foreløpig hen.

Da konsortiet kom tilbake senere på høsten, var kravene til Poul Lauritz Aass enda høyere, og det ble derfor ikke noe mer av salget som trolig ville betydd slutten for Aass Bryggeri.

Bilde

190 år med gode stunder

Les mer om 190 årsjubileet

190 år med gode stunder - jubileum 2024
Bilde

190 år - Jubileumsuka 2024

Les mer om Jubileumsuka 2024!

Jubileumsuka 2024
Bilde

Aass Inviterer - 190 års arrangement

Les mer om våre arrangementer i jubileumsåret!

Aass Inviterer - 190 år